Language: Galician

Everyday activity or occupation

Pasear

Pasear aos meus cans é unha ocupación que realizo habitualmente, ao aire libre, preto da miña

Watch Story →