La agricultura en Galicia

Description

Vídeo en el que se muestra la agricultura en Galicia y como es esta ocupación para una mujer de 76 años.
Realizado por alumnas de 4º del grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña (España).

Transcription/Translation
Galego: chámome Fina e son dunha aldea de aquí de Órdenes, teño 76 anos e vou facer o meu traballo de tódolos días. Agora veñen as ghaliñas ao abrir eu a porta. Agora voulle botar outro pouco millo que parece que teñen ghana del e que non lle vai cheghar a nada. Agora voulle quitar os ovos. Poucos puxeron hoxe. Primeiro para ter ovos, hai que ter ghaliñas e despois tamén hai que facer outras cousas, plantar unhas “ceboliñas” e unhas lechughas e pasar por aquí o tempo. Si, si, o meu traballo é duro, pero despois de todo eu o meu café non o perdono. Español: me llamo Fina y soy de una aldea de aquí de Órdenes, tengo 76 años y voy a hacer mi trabajo de todos los días. Ahora vienen las gallinas al abrir yo la puerta. Ahora le voy a echar otro poco maíz que parece que tienen gana de él y no le va a llegar a nada. Ahora le voy a quitar los huevos. Pocos pusieron hoy. Primero para tener huevos, hay que tener gallinas y después también hay que hacer otras cosas, plantar unas “cebollitas” y unas lechugas y pasar por aquí el tiempo. Si, si, mi trabajo es duro, pero después de todo yo mi café no lo perdono.English: my name is Fina and I’m from a village here in Ordes, I’m 76 years old and I’m going to do my everyday labour. Now, as I open the door, the chicken come. Now I’m going to feed them with some corn because they seem to be very hungry, and it will fall short. Now I’m going to collect the eggs. Today they didn’t lay many. Firstly, to have eggs you must have chicken and then you must do other labour, like planting some little onions, some lettuce and spending time around here. Yes, yes, my job is hard, but, after all, I can’t miss out on my coffee.

Report this Video

Video: La agricultura en Galicia
Uploader: Fina

If you would like us to confirm whether action was taken on this video, please provide a contact email address. We will only use this to contact you about this report. Your data is protected in accordance with WFOT's Privacy Policy.