Setting: Outdoors (Nature)

Inability to participate

Paseo🐶🐾

Actividad desarrollada como parte de la asignatura Estancias Prácticas II (análisis de los contextos social, cultural,

Watch Story →
Everyday activity or occupation

Pasear

Pasear aos meus cans é unha ocupación que realizo habitualmente, ao aire libre, preto da miña

Watch Story →
Everyday activity or occupation

Fishing

Material (video Fishing) produced as part of the Module “Humans as occupational beings” organized and supervised

Watch Story →