Stories

Everyday activity or occupation

Pasear

Pasear aos meus cans é unha ocupación que realizo habitualmente,

Watch Story →