"Ik vind dat ik veel kan voor een tetrapleeg"

Language:
Setting:
Age Group:
Country:
Description

Albert heeft door een accident een tetraplegie opgelopen. Hierdoor is zijn leven compleet verandert, maar toch probeert hij er het beste van te maken. Wanneer hij zelfstandig kan zijn, voelt hij zich veel minder beperkt. Dit is dan ook het aller belangrijkste voor hem: zelfstandig zijn.

Similar stories

Reading as a meaningful everyday occupation
Showing and talking about how I make a healthy breakfast which is healthy pancake oats....
A meaningful occupation to me is cooking. Ever since I was young, I have always...

Report this Video

Video: "Ik vind dat ik veel kan voor een tetrapleeg"
Uploader: Zoë Libbrecht

If you would like us to confirm whether action was taken on this video, please provide a contact email address. We will only use this to contact you about this report. Your data is protected in accordance with WFOT's Privacy Policy.