Een kijkje in K.’s daglijn.

Description

K. is een meisje van 12 jaar met autismespectrumstoornis. In dit filmpje worden er op school enkele bezigheden van K. in beeld gebracht.

Report this Video

Video: Een kijkje in K.’s daglijn.
Uploader: Delfin