Betekenisvolle basale stimulatie

Language:
Setting:
Age Group:
Country:
Description

In dit video fragment is te zien hoe betekenisvol basale handelingen kunnen zijn voor een kind met een meervoudige beperking en hoe wij als ergotherapeut hierin het kind kunnen ondersteunen om de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Transcription/Translation
Wie Y. is een jongen van 8 met het Pitt Hopkins syndroom, dit gecombineerd met een ernstige verstandelijk beperking wat zorgt voor een vertraging in zijn algemene ontwikkeling. Zijn vermogen tot communicatie is beperkt waardoor niet over de mogelijkheid beschikt om taal te gebruiken. Hij maakt gebruik van hulpmiddelen zoals een op maat gemaakt zitorthese, een statafel, orthopedische schoenen en ergonomisch bestek. Hij heeft veel ondersteuning nodig van derden voor zijn zelfverzorging zoals eten, toiletteren, het gezicht schoonmaken, etc. Wat Jasper wordt graag zintuiglijk geprikkeld, specifiek op auditieve prikkels reageert hij heel enthousiast. Dit door te lachen, hij ondervindt hierbij een verhoogde spierspanning en fladdert met de handen in het rond. Hij neemt dan ook het initiatief om samen met de begeleider in de handen te klappen. Daarnaast geniet Jasper van het maaltijdgebeuren, hierbij worden primaire basisbehoeftes bevredigd wat positief effect heeft op zijn gemoedstoestand. Tot slot is het betekenisvol dat Jasper zijn mobiliteitmogelijkheden (stappen) verder inoefent zodat hij de ruimte beter kan gaan exploreren. Waar In het Vrij Orthopedisch Centrum (De Rozenkrans), specifiek binnen de leefgroep, krijgt Jasper schoolaanvullende dagbesteding aangeboden met een grote variëteit aan activiteiten. Ook krijgt hij kinesitherapie waar men dieper ingaat op zijn motorische vaardigheden zoals staan, stappen, de bal gericht rollen, evenwicht, etc. Daarnaast gaat hij naar een type 2 klas waar men hem onderwijsactiviteiten aanbiedt. Hoe Als ergotherapeut nemen wij bij deze betekenisvolle en zinvolle handeling de rol als ondersteuner en participant op ons. D.m.v. principes van guiding willen we streven naar het zo zelfstandig mogelijk handelen van de cliënt. Daarnaast is het ook belangrijk om hem positief te bevestigen tijden deze momenten die in de video te zien zijn zodat hij positieve leerervaringen opdoet wat hem vervolgens kan motiveren tot verdere ontwikkeling. We proberen tegemoet te komen in zijn handelingsmogelijkheden zoals eten, stappen, exploreren, zintuiglijke waarnemingen… Waarom Aangezien Jasper nog zo jong is is het van belang om hem te stimuleren in het zo zelfredzaam mogelijk handelen in zijn activiteiten van het dagelijkse leven. Door actief in te zetten op het aanbieden van basale stimulatie met zintuigelijke prikkeling en het verder ontwikkelen van motorische vaardigheden kunnen we een positieve bijdrage leveren in zijn algehele ontwikkeling waardoor hij een verhoogde kwaliteit van leven en een verhoogd welbevinden ervaart.

Similar stories

Déjenme contarles un poco sobre la ocupación que usa la mayor parte de mi día,...
In this video I describe my perspective for swimming as a meaningful occupation for me....

Report this Video

Video: Betekenisvolle basale stimulatie
Uploader: Anonymous

If you would like us to confirm whether action was taken on this video, please provide a contact email address. We will only use this to contact you about this report. Your data is protected in accordance with WFOT's Privacy Policy.